ขับเคลื่อนโดย Blogger.
RSS

พิพิธภัณฑ์ชุมชนน้ำขาวพิพิธภัณฑ์ชุมชนน้ำขาว ตั้งอยู่ที่ วัดน้ำขาวนอก หมู่ที่ ๓ ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา โดยใช้อุโบสถหลังเก่าของวัดจัดทำเป็นที่จัดเก็บสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ ของคนในชุมชนน้ำขาวนับตั้งแต่ครั้งอดีต จนถึงปัจจุบัน โดยมีพระราชวิสุทธิญาณ (พระมหาจีรพล อธิจิตโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ พระครูสิริญาณวิมล เจ้าอาวาสวัดน้ำขาวนอก ให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณและสถานที่จัดตั้ง ปัจจุบันทางวัดได้เปิดให้บริการหน่วยงาน และผู้สนใจทั่วไปเข้าชม ตามเทศกาลสำคัญ เช่น วันพระใหญ่ หรือในคราวมีงานสำคัญของวัด เป็นประจำ

สำหรับบทบาทและภารกิจของพิพิธภัณฑ์ชุมชนน้ำขาวในอนาคต คือ จะร่วมกันรณรงค์สร้างองค์ความรู้ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน ผู้ปกครอง ผู้บริหารชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมแบบยั่งยืน ศึกษา ค้นคว้า โบราณวัตถุ โบราณสถาน ตามแหล่งต่าง ๆ ในตำบลน้ำขาว จัดทำประวัติ บันทึกเรื่องเล่าของบุคคล เอาไว้ให้เป็นระบบหมวดหมู่ เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องน้ำขาวศึกษาของชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของคนในชุมชน เช่น จัดกิจกรรมเทศกาลอาหารอร่อยของคนน้ำขาว ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน จัดนิทรรศการให้ความรู้กับชุมชนเนื่องในงานเทศกาลสำคัญ ๆ เป็นต้น

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น